Čím je a čím není škola

Škola evangelizace sv. Ondřeje to není hnutí. Je to pastorační program existující na půdě katolické církve. Tento program zahrnuje vlastní vizi, metodologii a strategii. 
Název školy je vyvozen od svatého Apoštola Ondřeje, který přivedl k Ježíši svého bratra Šimona – později svatého Petra. Misí školy je hledat a vést k Ježíši nové Petry, kteří dokáží sloužit, milovat a hlásat Ježíše více a lépe než my sami.
(srov. J 1,40-42)


Vize


Vize nové evangelizace stojí na třech propojených faktorech (zkratkou pro ně je KeKaKo):

Kerigma – v češtině také kérygma – to slovo označuje důležitou zvěst, kterou hlásá posel tak, aby ji slyšel každý člověk. V křesťanství je to zpráva o spáse – základem celé evangelizace je Ježíš ukřižovaný, vzkříšený a oslavený, Spasitel, Pán a Mesiáš.

Karisma – charismata jsou znamením věrnosti Boha, dovolují nám zakoušet přítomnost živého Boha mezi námi, uschopňují nás k hlásání s mocí Ducha.

Koinonia – společenství je plodem evangelizace a prostředím pro život v Božím Království.Metodologie


Neúspěch evangelizace nespočívá v tom, co hlásáme, ale jak to děláme. Proto hodně záleží na metodě. Metoda je o to více důležitá, pokud škola má za cíl hlásat lidem dospělým, kteří navíc již mají vlastní zkušenosti v daném oboru. 

Škola evangelizace svatého Ondřeje nabízí dobře propracovanou a prověřenou metodologii, jak předávat evangelium, a to zejména dospělým lidem. Všechny kurzy školy jsou vedené v duchu této metodologie. Metodologie zahrnuje pedagogická pravidla, metodické pokyny (například to, že ve škole nejsou žáci ale účastníci, přednášející zde nejsou učiteli ale svědky…), a také didaktické techniky (hudba, kreativita, aktivita účastníků…).Strategie


– Nestačí pouze evangelizovat. Je třeba formovat evangelizátory.

– Kurzy mají být takové, aby je účastníci dokázali zopakovat.

– Evangelizátor formuje své nástupce.Formační program


Je to program, který zahrnuje formačních 21 kurzů, které jsou rozdělené do tří etap. K tomu škola nabízí další volitelné kurzy, třeba také metodologické kurzy. Všechny kurzy mají zpracované manuály, vztahují se na ně autorská práva. Pastorační program a manuály ke kurzům byly schváleny místním biskupem v Mexiku.
Formace je permanentní (nekončí jedním kurzem), progresivní (3 etapy formace), systematická (spojuje program biblický, historický i pastorační) a integrální (jejím cílem je integrální formace osoby).


Aktuality

Kurz pro manželské páry "SPOLEČNÁ CESTA" 2019

Kurz pro manželské páry "SPOLEČNÁ C…

Na podzim opět máme v nabídce kurz věnovaný manželským párům. Zážitkový víkend s názvem "Společná...

Čti více
Postní doba 2019 - NOVÝ ŽIVOT - volná místa na kurz!

Postní doba 2019 - NOVÝ ŽIVOT - volná mí…

V polovině postní doby pořádáme v Českém Těšíně další běh kurzu Nový život. Na tento kurz se...

Čti více
AKTUALITY - rok 2019

AKTUALITY - rok 2019

Rok 2019 již běží a Škola evangelizace svatého Ondřeje nezahálí! V letošním roce se chystáme nadále pořádat formační...

Čti více
Nový život - listopad 2018

Nový život - listopad 2018

Již nyní Vás zveme na další běh kurzu Nový život! Je to víkendová duchovní obnova, ale zároveň velmi...

Čti více