Čím je a čím není škola

Škola evangelizace sv. Ondřeje to není hnutí. Je to pastorační program existující na půdě katolické církve. Tento program zahrnuje vlastní vizi, metodologii a strategii. 
Název školy je vyvozen od svatého Apoštola Ondřeje, který přivedl k Ježíši svého bratra Šimona – později svatého Petra. Misí školy je hledat a vést k Ježíši nové Petry, kteří dokáží sloužit, milovat a hlásat Ježíše více a lépe než my sami.
(srov. J 1,40-42)


Vize


Vize nové evangelizace stojí na třech propojených faktorech (zkratkou pro ně je KeKaKo):

Kerigma – v češtině také kérygma – to slovo označuje důležitou zvěst, kterou hlásá posel tak, aby ji slyšel každý člověk. V křesťanství je to zpráva o spáse – základem celé evangelizace je Ježíš ukřižovaný, vzkříšený a oslavený, Spasitel, Pán a Mesiáš.

Karisma – charismata jsou znamením věrnosti Boha, dovolují nám zakoušet přítomnost živého Boha mezi námi, uschopňují nás k hlásání s mocí Ducha.

Koinonia – společenství je plodem evangelizace a prostředím pro život v Božím Království.Metodologie


Neúspěch evangelizace nespočívá v tom, co hlásáme, ale jak to děláme. Proto hodně záleží na metodě. Metoda je o to více důležitá, pokud škola má za cíl hlásat lidem dospělým, kteří navíc již mají vlastní zkušenosti v daném oboru. 

Škola evangelizace svatého Ondřeje nabízí dobře propracovanou a prověřenou metodologii, jak předávat evangelium, a to zejména dospělým lidem. Všechny kurzy školy jsou vedené v duchu této metodologie. Metodologie zahrnuje pedagogická pravidla, metodické pokyny (například to, že ve škole nejsou žáci ale účastníci, přednášející zde nejsou učiteli ale svědky…), a také didaktické techniky (hudba, kreativita, aktivita účastníků…).Strategie


– Nestačí pouze evangelizovat. Je třeba formovat evangelizátory.

– Kurzy mají být takové, aby je účastníci dokázali zopakovat.

– Evangelizátor formuje své nástupce.Formační program


Je to program, který zahrnuje formačních 21 kurzů, které jsou rozdělené do tří etap. K tomu škola nabízí další volitelné kurzy, třeba také metodologické kurzy. Všechny kurzy mají zpracované manuály, vztahují se na ně autorská práva. Pastorační program a manuály ke kurzům byly schváleny místním biskupem v Mexiku.
Formace je permanentní (nekončí jedním kurzem), progresivní (3 etapy formace), systematická (spojuje program biblický, historický i pastorační) a integrální (jejím cílem je integrální formace osoby).


Aktuality

  • 1
  • 2
Prev Next
EMAUZY - kurz o Božím Slovu

EMAUZY - kurz o Božím Slovu

Začátkem prosince se můžeme setkat na druhém kurzu ve formačním programu Školy evangelizace sv. Ondřeje. Jedná se...

Čti více
Kurz pro manželské páry "SPOLEČNÁ CESTA" 2019

Kurz pro manželské páry "SPOLEČNÁ C…

Na podzim opět máme v nabídce kurz věnovaný manželským párům. Zážitkový víkend s názvem "Společná...

Čti více
Nový život - září 2019

Nový život - září 2019

S radostí sdělujeme, že na podzim opět budeme pořádat otevřenou duchovní obnovu s názvem NOVÝ ŽIVOT! Je to...

Čti více
AKTUALITY - rok 2019

AKTUALITY - rok 2019

Rok 2019 již běží a Škola evangelizace svatého Ondřeje nezahálí! V letošním roce se chystáme nadále pořádat formační...

Čti více
TÁBOR/OBÓZ "Around the world in 80 days" (24.-30.8.2019) - Zátor

TÁBOR/OBÓZ "Around the world in 80 …

Společenství Zacheus zve na tábor pro starší děti. Tématem letošního tábora je "Cesta kolem světa...

Čti více