Historie

Historie společenství vždy začíná touhou několika lidí, kteří se chtějí setkávat a formovat ve skupině. Katolická církev je vlastně společenstvím společenství – takže lidé mají možnost zapojit se do dění církve v různých skupinách a společenstvích. A je dobré, když si mohou vybrat spiritualitu a formu podle vlastních potřeb a preferencí.

Ne jinak tomu bylo se společenstvím Zacheus – původně toto společenství vzniklo v polském Těšíně, kde už v roce 2003 se setkávala malá skupinka lidí toužících po modlitbě a formaci ve společenství. Tato skupinka se modlila za vznik společenství. Od roku 2007 se začaly konat pravidelná setkání v kostele Svatého kříže v Těšíně. V roce 2009 společenství se začíná dynamicky rozvíjet, začíná evangelizovat. Kromě pravidelných týdenních setkání společenství pořádá také charismatická bdění se mší s modlitbou za uzdravení. V roce 2011 společenství Zacheus také podepsalo dohodu o spolupráci se Školou Evangelizace svatého Ondřeje. Od té doby pořádá evangelizační a formační kurzy pro širokou veřejnost.

V té době do polského Těšína na setkání společenství začalo přicházet čím dál tím více lidí z české části Slezska. I u těchto lidí byla velká touha být součástí církevního společenství, které umožňuje navazovat bližší vztahy s lidmi a s Bohem, chtěli se účastnit pravidelných formačních a modlitebních setkání, měli touhu evangelizovat. Přání se stalo skutečností a 18 listopadu 2011 se v Jablunkově v kostele u sester Alžbětinek konalo první setkání společenství Zacheus. Duchovním pastýřem společenství je františkán z Těšína – o. Efraim Kostrzewa OFM. Společenství funguje s vědomím a souhlasem biskupa ostravsko-opavské diecéze Františka Václava Lobkovicze. Společenství Zacheus se také v Jablunkově dynamicky rozvíjí, konají se zde pravidelná otevřená setkání – v pátky od 19:30 (kromě prvních pátků v měsíci). Setkání v Jablunkově jsou dvojjazyčná – střídá se zde čeština a polština. Členové společenství také pořádají další akce – například integrační setkání společenství, pořádají kurzy podle formačního programu Školy evangelizace svatého Ondřeje. Funguje zde rovněž chválová skupina „Zachaeus Live“.

V Jablunkově vznikla další touha a potřeba – evangelizovat čistě v češtině, velkým přáním bylo zejména pořádání kurzů v češtině. Povedlo se navázat spolupráci s farností Hať a s otcem Janem Svobodou. V Hati také byl uspořádán první český kurz Nový život – pořadateli bylo jablunkovské společenství Zacheus a farnost Hať. Po tomto kurzu (v prosinci 2013) se v Hati konalo setkání, které můžeme považovat za první setkání vznikajícího společenství Zacheus v této farnosti. Od ledna 2014 tedy každé první úterý v měsíci od 19:00 je i ve farním kostele v Hati otevřené modlitebně-formační setkání se spiritualitou evangelizačního společenství Zacheus.


Aktuality

Aktualizace: Nový život - březen 2018 - kapacita je naplněna

Aktualizace: Nový život - březen 2018 - …

!!! AKTUALIZACE !!! Oznamujeme, že deset dní před začátkem kurzu máme naplněnou kapacitu účastníků. Nyní již můžeme přijímat...

Čti více
EMAUZY - listopad 2017

EMAUZY - listopad 2017

Na listopad letošního roku připravujeme kurz EMAUZY - je to druhý v pořadí formační kurz Školy evangelizace...

Čti více
AKTUALITY - podzim 2017

AKTUALITY - podzim 2017

Rok 2017 je už za polovinou a proto zde zveřejňujeme několik aktuálních informací. Škola evangelizace svatého Ondřeje v...

Čti více
Článek o evangelizačních kurzech v diecézním časopise

Článek o evangelizačních kurzech v diecé…

Píše se o nás v diecézním časopise ostravsko-opavské diecéze! V lednovém čísle diecézního časopisu OKNO je článek o...

Čti více