Historie

Historie společenství vždy začíná touhou několika lidí, kteří se chtějí setkávat a formovat ve skupině. Katolická církev je vlastně společenstvím společenství – takže lidé mají možnost zapojit se do dění církve v různých skupinách a společenstvích. A je dobré, když si mohou vybrat spiritualitu a formu podle vlastních potřeb a preferencí.

Ne jinak tomu bylo se společenstvím Zacheus – původně toto společenství vzniklo v polském Těšíně, kde už v roce 2003 se setkávala malá skupinka lidí toužících po modlitbě a formaci ve společenství. Tato skupinka se modlila za vznik společenství. Od roku 2007 se začaly konat pravidelná setkání v kostele Svatého kříže v Těšíně. V roce 2009 společenství se začíná dynamicky rozvíjet, začíná evangelizovat. Kromě pravidelných týdenních setkání společenství pořádá také charismatická bdění se mší s modlitbou za uzdravení. V roce 2011 společenství Zacheus také podepsalo dohodu o spolupráci se Školou Evangelizace svatého Ondřeje. Od té doby pořádá evangelizační a formační kurzy pro širokou veřejnost.

V té době do polského Těšína na setkání společenství začalo přicházet čím dál tím více lidí z české části Slezska. I u těchto lidí byla velká touha být součástí církevního společenství, které umožňuje navazovat bližší vztahy s lidmi a s Bohem, chtěli se účastnit pravidelných formačních a modlitebních setkání, měli touhu evangelizovat. Přání se stalo skutečností a 18 listopadu 2011 se v Jablunkově v kostele u sester Alžbětinek konalo první setkání společenství Zacheus. Duchovním pastýřem společenství je františkán z Těšína – o. Efraim Kostrzewa OFM. Společenství funguje s vědomím a souhlasem biskupa ostravsko-opavské diecéze Františka Václava Lobkovicze. Společenství Zacheus se také v Jablunkově dynamicky rozvíjí, konají se zde pravidelná otevřená setkání – v pátky od 19:30 (kromě prvních pátků v měsíci). Setkání v Jablunkově jsou dvojjazyčná – střídá se zde čeština a polština. Členové společenství také pořádají další akce – například integrační setkání společenství, pořádají kurzy podle formačního programu Školy evangelizace svatého Ondřeje. Funguje zde rovněž chválová skupina „Zachaeus Live“.

V Jablunkově vznikla další touha a potřeba – evangelizovat čistě v češtině, velkým přáním bylo zejména pořádání kurzů v češtině. Povedlo se navázat spolupráci s farností Hať a s otcem Janem Svobodou. V Hati také byl uspořádán první český kurz Nový život – pořadateli bylo jablunkovské společenství Zacheus a farnost Hať. Po tomto kurzu (v prosinci 2013) se v Hati konalo setkání, které můžeme považovat za první setkání vznikajícího společenství Zacheus v této farnosti. Od ledna 2014 tedy každé první úterý v měsíci od 19:00 je i ve farním kostele v Hati otevřené modlitebně-formační setkání se spiritualitou evangelizačního společenství Zacheus.


Aktuality

  • 1
  • 2
Prev Next
EMAUZY - kurz o Božím Slovu

EMAUZY - kurz o Božím Slovu

Začátkem prosince se můžeme setkat na druhém kurzu ve formačním programu Školy evangelizace sv. Ondřeje. Jedná se...

Čti více
Kurz pro manželské páry "SPOLEČNÁ CESTA" 2019

Kurz pro manželské páry "SPOLEČNÁ C…

Na podzim opět máme v nabídce kurz věnovaný manželským párům. Zážitkový víkend s názvem "Společná...

Čti více
Nový život - září 2019

Nový život - září 2019

S radostí sdělujeme, že na podzim opět budeme pořádat otevřenou duchovní obnovu s názvem NOVÝ ŽIVOT! Je to...

Čti více
AKTUALITY - rok 2019

AKTUALITY - rok 2019

Rok 2019 již běží a Škola evangelizace svatého Ondřeje nezahálí! V letošním roce se chystáme nadále pořádat formační...

Čti více
TÁBOR/OBÓZ "Around the world in 80 days" (24.-30.8.2019) - Zátor

TÁBOR/OBÓZ "Around the world in 80 …

Společenství Zacheus zve na tábor pro starší děti. Tématem letošního tábora je "Cesta kolem světa...

Čti více