Popis jednotlivých kurzů

Kurzy zpravidla začínají v pátek večer a končí v neděli odpoledne. Na každém kurzu je přítomen kněz – kaplan kurzu. Pořadatelé zajišťují pro účastníky intenzivní program, pak také celodenní stravování a ubytování (ve 3-5 lůžkových pokojích).


Popis kurzu Nový život


Je to první kurz z formačního programu Školy evangelizace svatého Ondřeje. Doporučuje se, aby všichni lidé, kteří se chtějí zúčastnit dalších kurzů, nejdříve absolvovali tento základní kurz. Tématikou kurzu jsou základní pravdy křesťanské víry – co je to Boží láska, co to znamená, že Ježíš Kristus je Spasitel, kdo je to Duch svatý. To všechno v individuálním kontextu – každý osobně může na kurzu zjistit a zakusit, co tyto pravdy víry znamenají a jak působí v jeho životě. Je to vlastně třídenní „zážitková duchovní obnova“.


Popis kurzu Emauzy


Je to kurz o Božím Slovu. Nejedná se ale o teoretické rozebírání Bible. Kurz je určen těm, kteří již objevili Bibli, a touží ji nejenom číst, ale chtěli by ji porozumět. Podstatou kurzu není získat umění studovat Bibli, ale setkat se s Ježíšem, který je v Písmu Svatém a navázat s Ním vztah. Tento kurz trvá tři dny, zpravidla od pátečního večera do nedělního odpoledne.


Popis kurzu Jan


Jan byl jedním z dvanácti apoštolů, byl jako ostatní učedníkem svého Mistra - Ježíše Krista. Měl ale k Ježíši hodně blízko, dokonce se o Janovi říká, že byl milovaný učedník Ježíše. 

Co asi prožíval Jan, když po tři roky putoval s Ježíšem? Jedno je jisté - Ježíš z Nazareta ovlivnil celý další život Jana.

Možná i ty potřebuješ obnovit svou víru, potřebuješ navázat hlubší vztah se svým Mistrem - Ježíšem.

Na kurzu JAN budeš mít možnost po dobu 5 dnů poznávat Ježíše jako učitele a mistra, je to ale také čas, kdy Ježíš - Mistr bude chtít poznávat tebe a navázat s tebou užší vztah. Tak neváhej a přijeď na setkání s Mistrem! 

Jan je třetí kurz v řadě ve formačním programu Školy evangelizace svatého Ondřeje, tato škola bude pořádat kurz Jan poprvé v České republice již v říjnu 2016.

Tento kurz se bude konat v exercičním domě v Českém Těšíně v termínu 26.-30.10.

Cena kurzu je 1800,- Kč a zahrnuje ubytování a stravu.

Přihlašovací formulář najdete v záložce: "Přihlásit se na kurz" 


Popis kurzu Společná cesta


Kurz pro manželské páry. "V jednotě, kterou tvoříte, následujte společně Ježíše"

Tento kurz pomáhá obnovit jednotu v manželském životě. Děje se to díky obnovení manželského dialogu - proto, aby si manželé chtěli naslouchat, ale především proto, aby si chtěli porozumět. Pokud Vaše manželství občas prožívá tiché chvíle a pocity, že jste se vzdálili od sebe navzájem - pak nečekejte na smrt manželské jednoty, ale začněte společnou obnovu svazku a přijeďte na tento kurz.

Kurz Společná cesta nepatří do formačního programu Školy evangelizace svatého Ondřeje. Je to autorský kurz Společenství a školy nové evangelizace Zacheus z Těšína (PL). Do češtiny byl přeložen v 2014 roce a tehdy také byl poprvé uspořádán v Českém Těšíně.

 


Popis kurzu Heuréka


Je to neuvěřitelný pocit, když hledáš, přemýšlíš, a na konci můžeš zvolat: Ano! Mám to! To je ono! Kurz Heuréka je víkendový kurz pro mládež (13-17 let). Teenageři na tomto kurzu mohou objevit velkou věc, která má vliv na celý život. Kurz díky zážitkovým přednáškám, hrám, dynamikám a modlitbě zpěvem umožňuje mladým lidem poznat základní pravdy víry a setkat se s živým Bohem v jejich každodennosti. Je založen na hlásání dobré zprávy o spáse, je kerygmatický. Jednotlivá témata kurzu přednášejí většinou mladí lidé, kterých úlohou je sdílet své svědectví a ne vyučovat katechezi. Na kurzu je samozřejmě také kněz. Součástí kurzu jsou mše svaté, možnost svátosti smíření, je tam také prostor pro volný čas účastníků.

Je to autorský kurz společenství a školy nové evangelizace Zacheus z Těšína. Manuál ke kurzu byl přeložen do češtiny a v roce 2015 byl již dvakrát uspořádán na území ČR - jednou v Českém Těšíně a jednou v Ostravě.

Naše česká škola evangelizace sv. Ondřeje tyto kurzy prozatím nedělá pro širokou veřejnost, pro dynamiku kurzu je totiž lepší, když se mladí účastníci znají. Kurz Heuréka pořádáme tedy prozatím pro uzavřené skupinky mládeže. Pokud byste měli zájem dozvědět se něco více o kurzu, případně jej uspořádat pro své spolčo nebo skupinu biřmovanců, neváhejte nás kontaktovat.

Aktuality

  • 1
  • 2
Prev Next
EMAUZY - kurz o Božím Slovu

EMAUZY - kurz o Božím Slovu

Začátkem prosince se můžeme setkat na druhém kurzu ve formačním programu Školy evangelizace sv. Ondřeje. Jedná se...

Čti více
Kurz pro manželské páry "SPOLEČNÁ CESTA" 2019

Kurz pro manželské páry "SPOLEČNÁ C…

Na podzim opět máme v nabídce kurz věnovaný manželským párům. Zážitkový víkend s názvem "Společná...

Čti více
Nový život - září 2019

Nový život - září 2019

S radostí sdělujeme, že na podzim opět budeme pořádat otevřenou duchovní obnovu s názvem NOVÝ ŽIVOT! Je to...

Čti více
AKTUALITY - rok 2019

AKTUALITY - rok 2019

Rok 2019 již běží a Škola evangelizace svatého Ondřeje nezahálí! V letošním roce se chystáme nadále pořádat formační...

Čti více
TÁBOR/OBÓZ "Around the world in 80 days" (24.-30.8.2019) - Zátor

TÁBOR/OBÓZ "Around the world in 80 …

Společenství Zacheus zve na tábor pro starší děti. Tématem letošního tábora je "Cesta kolem světa...

Čti více